Hoppa till innehåll

Zeijersborger & Co och YH Akademin stärker chefers kunskap i arbetsrätt

Som chef med personalansvar är du ansvarig för organisationens viktigaste resurs. Tillsammans med advokatbyrå Zeijersborger & Co stärker YH Akademin kunskapen i arbetsrätt hos chefer och ledare i Sverige.

Intresset var stort när YH Akademins korta distanskurs Arbetsrätt för chefer och ledare öppnade upp för ansökan, med närmare 240 ansökningar från chefer och ledare runtom i Sverige. YH-kursen är framtagen i samarbete med advokatbyrån Zeijersborger & Co, som har gedigen erfarenhet och expertis inom ämnet. Utbildare är byråns grundare och advokat Peter Zeijersborger, samt HR-chef Evelyn Lovelace.

Speciellt framtagen för yrkesverksamma chefer och ledare

I processen har det varit viktigt med en praktisk förankring i vanligt förekommande situationer, något som har influerat både utbildningsmetoden och hur vi viktat innehållet. Kursen täcker framför allt in områden som chefer tycker är särskilt svåra, som till exempel anställningsavtalet, avslutande av anställningsförhållanden och arbetsgivarens skyldigheter i samband med kränkningar och arbetsplatsolyckor, säger Evelyn Lovelace.

Peter Zeijersborger och Evelyn Lovelace från advokatbyrå Zeijersborger & Co utbildar på YH Akademins kurs.

”Alla med personalansvar kommer förr eller senare i kontakt med arbetsrättsliga utmaningar”

Även om organisationer har stödfunktioner som exempelvis HR, upplever många chefer att de skulle bli tryggare i sitt ledarskap om de själva hade en bättre grundförståelse för arbetsrätten, menar Evelyn.

Alla som har en befattning med personalansvar kommer förr eller senare i kontakt med arbetsrättsliga utmaningar. Med goda kunskaper kan kostsamma misstag undvikas och arbetsplatsens attraktivitet stärkas. Vår ambition är att de studerande efter kursen på ett självständigt sätt ska kunna identifiera och hantera arbetsrättsliga situationer på sina arbetsplatser. säger Evelyn.

Utbildningen är en av många korta upskill-kurser hos YH Akademin, som riktar sig specifikt till personer som vill vidareutvecklas i sin yrkesroll. Det flexibla distansupplägget gör att deltagarna kan studerade parallellt med sitt arbete.

”Fantastiskt att kunna ta del av andras erfarenheter”

En av kursdeltagarna är Magnus Lantto, som har en bakgrund som bar- och restaurangchef där han haft verksamhetsansvar över egna enheter.

I takt med att jag mer brinner för social hållbarhet i arbetet har jag känt att jag vill lära mig mer om detta för att göra rätt i framtiden. Arbetsrätt är ett område där det är viktigt att göra rätt från början. Jag hoppas därför få med mig kunskap som ger mig större trygghet när jag ansvarar för anställda i framtiden, säger Magnus.

Att utbildarna Evelyn och Peter är aktiva inom branschen och därför endast delar med sig av den senaste kunskapen, är enligt Magnus väldigt värdefullt. 

Detta är den andra kursen jag läser på YH Akademin riktad mot yrkesverksamma, och det är fantastiskt att kunna ta del av andra studerandes erfarenheter. Evelyn och Peter har tagit fram väldigt bra material till kursen att arbeta med, de är engagerade och det är tydligt att de även har mycket pedagogisk erfarenhet, säger Magnus.

Studerande från olika branscher och nivåer

Distansupplägget gör att kursen består av studerande från hela Sverige, som alla vill kompetensutvecklas inom sin bransch.

Gruppen känns dynamisk med chefer och ledare från många olika branscher och nivåer. De visar ett tydligt intresse och engagemang i de arbetsrättsliga frågorna vilket gör oss som kursledare extra taggade. Blandningen av deltagare från privat och offentlig sektor ger många bra diskussioner och nya infallsvinklar under seminarierna, säger Evelyn.

”En klar match”

Att planera och paketera utbildningar tillsammans med näringslivet är en av YH Akademins grundstenar.

Arbetsrätt är ett av Zeijersborger & Co större arbetsområden och vi företräder både privatpersoner och företagare. Vi har en gedigen kurskatalog på vår hemsida, och när vi letade efter en utbildningspartner var YH Akademin en klar match. Tillsammans vill vi att alla vi utbildar ska utvecklas och växa professionellt för att stärka sin framtida karriär och position på arbetsmarknaden, säger Evelyn.

Om kursen arbetsrätt för chefer och ledare

Kursen arbetsrätt för chefer och ledare är en kort upskill-kurs på distans som riktar sig till dig som är ägare/ledare/chef med personalansvar, eller dig som vill kunna arbeta med arbetsrätt/arbetsrättsliga frågor i en verksamhet oavsett branschtillhörighet.