Hoppa till innehåll

Bokningsvillkor

Utbildningsavgift

Avgiften omfattar (om inget annat anges) själva utbildningen samt tillgång till utbildningsdokumentation. Avgiften faktureras i samband med bokning (fyll i formulär för bokningsförfrågan). Samtliga priser anges exklusive moms i utskickad faktura.

Eventuella kostnader för resor till och från utbildningsorten, kost och logi samt litteratur ingår inte i avgiften (om inget annat anges).

OBS! Vid köp av uppdragsutbildning måste betalningen ske från en organisation eller företag, privatpersoner kan inte köpa en plats till utbildningen!

Integritetspolicy

Vi följer EU:s förordning, GDPR, vid hantering av personuppgifter i samband med kursadministration och utskick. Läs mer

Kursanmälan

Efter bokad kurs får du en bokningsbekräftelse på din mejl gällande all praktisk information inför utbildningsstart. Ungefär en vecka innan kursstart skickar vi påminnelse om kurstillfället och eventuell ytterligare information. För kurser utan fasta dagar kommer du kontaktas av utbildare med mer information.

Om- och avbokningsregler för företag

Utbildningsanmälan är bindande. Om du får förhinder och vill överlåta din plats till en ersättare inom företaget ska detta meddelas i god tid innan utbildningsstart. Vid avbokning senare än två veckor innan utbildningsstart faktureras du halva avgiften. Vid avbokning senare än en vecka innan utbildningsstart faktureras hela avgiften.

Om- och avbokningsregler för privatpersoner

För privatkunder gäller rättigheter enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda varor utan att ange någon anledning inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. För att returen ska vara giltig skall produkten vara oanvänd och ingen inloggning i lärplattform skett.

Inställd kurs

YH Akademin förbehåller sig rätten att, vid för få anmälningar, ställa in aviserade utbildningstillfällen. Anmälda deltagare kommer vid sådan händelse att erbjudas plats vid annan utbildningsort/utbildningstillfälle. I händelse av överbokning av enskilt utbildningstillfälle, kommer anmälda deltagare att hänvisas till annan utbildningsort/tillfälle, eller om möjligheter finns, sätts ett extra utbildningstillfälle in. Vid fullteckning och/eller överbokning gäller principen att plats medges i anmälningsordning

Onlineutbildning

Vid bokning av online utbildning så skickas länk med inloggning till kursen via mejl. Köpt licens med unikt användarnamn och lösenord får endast tilldelas och användas av en enskild individ. Användarnamn och lösenord är konfidentiellt och får inte delges till tredje part. YH Akademin äger rätt att när som helst göra licensen otillgänglig för din profil om misstanke om missbruk av obehörig person ges.

Tillgänglighetstid

Antal dagar du har tillgång till utbildningen är angivet på respektive utbildning.

Force Majeure

YH Akademin är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarig för skada ifall då kurs helt eller delvis måste ställas in p.g.a. föreläsares sjukdom. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om YH Akademin själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Viktig information

Observera att denna uppdragsutbildning förutsätter att ”Myndigheten för yrkeshögskolan”(MYH) har registrerat och godkänt er som uppdragsgivare till utbildningen. Detta sker via en separat process och anmälan och med en handläggningstid om cirka 4 veckor.

Kontakta pia.almgren@yh.se eller patrik.bredberg@yh.se för att bli registrerad på MYH som uppdragsgivare. Köpare av utbildningen som inte godkänns av MYH kommer inte att erbjudas en plats på utbildningen och kommer att ersättas med full återbetalning.

Observera att ni förbinder er att erlägga full betalning för utbildningen oavsett om den studerande fullföljer utbildningen eller inte och oavsett betalningsalternativ.

 

Gäller privat och företagsutbildningar
Uppdaterad: 2023-01-15

Vanliga frågor