Hoppa till innehåll

Visselblåsning

Vår visslarfunktions syfte är att ha en neutral, öppen och säker kanal för den som misstänker missförhållanden inom koncernen YrkesAkademin. Genom detta system kan anställda, studerande och samarbetspartners enkelt göra en anmälan och samtidigt vara garanterade total anonymitet.

Visslarfunktionen sköts av extern part, företaget 2Secure, och är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden. Den som har synpunkter på verksamheten i övrigt bör därför i första hand ta kontakt med den verksamhetens ansvariga chef eller lämna dina synpunkter i kontaktformulär längre ned på denna sida.

Visslarfunktionen är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden som:

  • Olagliga aktiviteter
  • Finansiella bedrägerier (t.ex. oriktig bokföring, överträdelser av interna kontrollprocedurer, förskingring eller bedrägeri)
  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa
  • Allvarlig påverkan på YrkesAkademins vitala intressen
  • Vid klagomål, förbättringsförslag eller andra tankar kring YrkesAkademin ber vi er att använda vår Tycka till-funktion.

 

Vanliga frågor och svar om visselblåsning