Hoppa till innehåll
Mehdi Adnan Mossa utbildar hos YH Akademin

YH Akademins kurs ger kunskap och verktyg för att förebygga organiserad brottslighet

Under hösten 2023 har Sverige skakats av en upptrappad våldsvåg. Nu krävs kraftfulla åtgärder och kompetensutveckling för att vända utvecklingen. YH Akademins nya kurs ”Förebyggande arbete mot organiserad brottslighet” riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med barn och ungdomar i riskzonen för att hamna i kriminalitet. 

Intresset var stort när distanskursen på YH Akademin öppnade upp för ansökan tidigare i år, med över 200 ansökningar från runtom i landet. 

– För att bekämpa kriminaliteten och den organiserade brottsligheten måste vi förstå dess system och mekanismer. Utbildningen är formad för att rusta deltagarna med kunskap, verktyg och insikter som är nödvändiga för att möta detta komplexa problem, säger Karin Sundin som är utbildningsledare på YH Akademin.

Viktigt att se tecken och agera så tidigt som möjligt

Kursen vänder sig exempelvis till skolpersonal, fritidspersonal, socionomer, socialpedagoger och sjukvårdare.

-Syftet med kursen är att stärka professionen till att se tecken och agera så tidigt som möjligt, samt hantera situationer. Mottot är att våra studerande är framtida förändringsagenter. En av kursens styrkor är mångfalden av experter som deltar som föreläsare, detta bidrar till varierande perspektiv av kunskap, säger Jenny Hedblom som är utbildare på YH Akademin och har en bakgrund som kriminolog. 

Läs mer om kursen

”Det går inte längre att känns sig geografiskt fredad från våldet”

En av utbildarna är Mehdi Adnan Mossa, som efter 15 år av kriminalitet lyckades bryta sig loss och lämna gänglivet. Idag är Mehdi föreläsare inom socialt arbete och arbetar med avhopparverksamhet, familjebehandling och att få ungdomar i riskzonen att välja bort kriminalitet. 

– Det är viktigt att vi arbetar förebyggande och inte bara med symtomen, för då släcker vi bara bränder. Teori och forskning ligger efter när det kommer till organiserad brottslighet som börjat bita sig fast. Därför är det viktigt att vi får med oss personer som arbetar nära problematiken, på gräsrotsnivå, och ser till att de har rätt kompetens. I kursen får deltagarna möjlighet att diskutera erfarenheter, utbyta kunskap och ge varandra goda exempel. Kombinationen av teori och praktisk tillämpning skapar bäst förutsättningar för att vända utvecklingen, säger Mehdi. 

Enligt Mehdi går det inte längre att känna sig geografiskt fredad från våldet, oavsett vart i Sverige man arbetar. 

– Där det finns droger finns det våld och brottslighet. Det går inte längre att känna sig geografiskt fredad från våldet, för det kan snabbt etablera sig och så länge det finns en efterfrågan på narkotika på en plats så kommer det att finnas kriminella rörelser. Ju tidigare vi agerar desto enklare är det att arbeta. Vi måste därför ställa om våra resurser och kliva in i tidigt stadie hos unga och deras familjer, säger Mehdi.

Positiva reaktioner från kursdeltagarna

– Deltagarna har tyckt att den är lärorik och intressant. De har också noterat att ämnet är komplext och att det handlar om integration och ungdomars roll inom olika sammanhang. Vi på YH Akademin är stolta över att tillsammans med våra utbildare och studerande bidra till en bättre framtid på många olika områden. Allt vårt arbete tillsammans är viktigt, säger Karin Sundin.