Hoppa till innehåll

Därför valde Mikael att läsa kursen Cybersäkerhet i elkraftsystem

Hot om cyberattacker mot svenska elnät har förändrats kraftigt de senaste åren. Detta gör att allt fler företag väljer att kompetensutveckla sin personal. Elkraftskonsulten Mikael Östman från Nirsberg är en av dem som parallellt med sitt arbete gått korta YH-kursen Cybersäkerhet i elkraftsystem på YH Akademin.

Elförsörjningen är en central komponent i samhället och sabotage kan leda till allvarliga konsekvenser. Så här lät det bland annat när Säpo och Energimyndigheten gick ut med en uppmaning till alla aktörer inom energiförsörjning att förstärka sina resurser och ”ytterligare öka sin upptäckandeförmåga”. En av dem som valt att utveckla sin kunskap är Mikael Östman från Nirsberg.

”Säker energiförsörjning får allt högre prioritet”

Mikael Östman arbetar som elkraftskonsult inom ställverk och transformationsstationer där han hjälper elnätsbolag och tillverkare att ta fram tekniska lösningar. Han arbetar också som besiktningsman och utför entreprenadsbesiktningar på sådana här typer av anläggningar. De senaste åren har Mikael sett en ökad efterfrågan på cybersäkerhet ute hos verksamheterna.

– Då alltmer av kontrollutrustningen och fjärrkontrollsystemen i dagens anläggningar digitaliseras växer behovet och efterfrågan på cybersäkerhet i anläggningarna. Säker energiförsörjning får allt högre prioritet, säger Mikael.

”Säker energiförsörjning får allt högre prioritet”

Kursen Cybersäkerhet i elkraftsystem går på distans under 8 veckor och vänder sig till företag och anställda inom elkraftsbranschen. Innehållet i kursen är skräddarsytt för att möta företagens behov och fokuserar på att ge en bättre helhetssyn inom cybersäkerhet för elnätet, kraftgenerering och förnybar energi.

– Som deltagare lär du dig att bättre förstå hur man hanterar hotbilden mot dessa system, samtidigt som du får färdigheter att göra risk- och säkerhetsskyddsanalyser, identifiera säkerhetsincidenter för att minimera hotbilden, säger Daniel Gustafsson, enhetschef på YH Akademin.

Enligt Mikael har kursen gett honom en bra grund att stå på inför framtiden.

– För mig var det en stor nytta att få både de ”administrativa” delarna i form av standarder och ledningssystem i samma utbildning som de mer tekniska delarna med hur man bygger skydd i hård- och mjukvara. Utbildningen ger en bra grund för att skapa förståelse för komplexiteten i dessa system och det ger möjligheter att som konsult kunna gå in och stötta företag även i denna roll, säger Mikael.

Så kombinerade Mikael distansstudier med sitt arbete

Kursen går helt på distans med två webbinarium per vecka, utöver det är det självstudier som gäller. Med bra framförhållning kunde Mikael enkelt planera in föreläsningarna under arbetstid.

– Jag gick i god tid innan utbildningens start igenom schemat och bokade in alla föreläsningar och avsatte tid för självstudier i kalendern. På det viset fick jag en god överblick och kunde styra om möten och arbetsuppgifter utifrån detta. Distansstudier förenklar planering ihop med arbetsdagar och tjänsteresor. förklarar Mikael, som tycker att distansupplägget passar honom perfekt.