Hoppa till innehåll
Man studerar till vindkraftstekniker.

100 nya Vindkraftstekniker utbildas hos YrkesAkademin Yrkeshögskola

En femtedel av Sveriges elproduktion bygger på vindkraft. Samtidigt som landets energibehov förväntas mångdubblas under de närmaste decennierna råder stor brist på kunniga vindkraftstekniker. För att möta bristen har YrkesAkademin Yrkeshögskola tillsammans med näringslivet tagit fram en ny YH-utbildning, Elnätsspecialist inom vindkraftteknik”.  

 

Ansökningen till utbildningen öppnar i februari och redan nu är förväntningarna stora från branschens representanter. 

 

 – Det ställs alltmer ökade krav på kompetenta medarbetare.  En grundlig utbildning inom området kommer att krävas för att möta de ökade kraven. Vi är otroligt tacksamma över att vi fick den här utbildningen och kan få ut medarbetare med den kompetens som krävs, säger David Breisel, Operations Manager på Enercon, som också är samarbetspartner till YrkesAkademin Yrkeshögskola. 

 

 

Det finns idag betydligt mer efterfrågan på vindkraftstekniker än det finns tillgång och behovet kommer att öka i takt med utbyggnaden av vindkraft. För dryga tio år sedan fanns bara några hundra vindkraftverk i Sverige. Enligt statistik från branschföreningen Svensk Vindenergi fanns cirka 4 500 vindkraftverk installerade i Sverige 2021. 

 

 

 

Utbilda dig till Vindkrafttekniker

 

 

 

Vindkraft blir därför en allt viktigare del för att vårt samhälle ska fungera. Förra året stod vindkraften för ungefär 20 % av Sveriges elproduktion. Enligt analyser kommer behovet av energi att öka mångfaldigt fram till 2050 och där är vindkraften en viktig del för att vi ska kunna möta det ökade energibehovet.

Det råder stor efterfrågan på vindkrafttekniker med kunskap om vindkraftens roll i elnätet och fördjupad kunskap om elnätsautomation, digitalisering i elnätet och digital kommunikation. Digitaliseringen genomsyrar branschen och IT-kompetens efterfrågas överallt inte minst i vindkraftsbranschen. 

 

-Utbildningen är byggd tillsammans med branschen och utifrån arbetslivets behov. Vi kommer utbilda 32 studerande per utbildningsstart och utbildningen har beviljats tre starter, ca 100 vindkrafttekniker till branschen, kommenterar Daniel Gustafsson, enhetschef hos YrkesAkademin Yrkeshögskola.  

 

 

Gör skillnad som Vindkrafttekniker