Hoppa till innehåll

YrkesAkademin YH AB byter namn till YH Akademin AB

Från och med mars 2023 byter YrkesAkademin YH (556614-8705) namn till YH Akademin AB.

YH Akademin är en av Sveriges fem största utbildningsanordnarna av yrkeshögskoleutbildning. Med ca 2 800 beviljade årsplatser och med olika format på upplägg och längd tillgängliggör vi yrkeshögskoleutbildning i hela landet, till flertalet branscher och främst på distans.

Ett sätt att positionera varumärket ytterligare 

Syftet med namnändringen är att tydligare signalera vår expertis inom att bedriva yrkeshögskola (YH), vårt separata bolag samt att kunna bli mer självständiga i YH specifika processer. Detta enligt samma princip som YrkesAkademins bolag Arcus, som besitter expertis inom stöd och matchning för arbete eller utbildning.

Med ett varumärke och ett bolagsnamn som tydligt står för yrkeshögskoleutbildningar kan vi arbeta än mer på att positionera oss mot målgrupper och intressenter för yrkeshögskolan (YH) samt stärka vårt varumärke. Under hösten 2023 kommer vi att lansera en ny hemsida, logotype och grafisk profil för att förtydliga och etablera vår kunskap och erfarenhet om yrkeshögskola ytterligare, säger Claudia Virtanen, Marknads- och kommunikationschef på YH Akademin.

Nuvarande medarbetare, samverkande företag och studerande påverkas ej av namnbytet då vi fortfarande har samma organisationsnummer och ingår i samma koncern.

Vid frågor gällande namnbytet kontakta Claudia Virtanen.

Om YH Akademin

YH Akademin erbjuder över 70 YH-utbildningar på distans, inom en mängd olika branscher. Varje utbildning leds från en specifik ort, vilket gör att vi finns på ett 50-tal platser i Sverige – från Malmö till Kiruna. Det gör att våra studerande kan bo i söder och studera en distansutbildning som utgår från norr. På det sättet skapar vi tillgänglighet. För alla. Det gör oss även till landets största leverantör av nätbaserade yrkeshögskoleutbildningar.