Hoppa till innehåll
Lärare på YH Akademin i skyddshjälm på byggplats.

Vad är skillnaden mellan yrkeshögskola och högskola?

Vad är egentligen skillnaden på en yrkeshögskoleutbildning jämfört med den vanliga högskolan? 

Den främsta skillnaden är den täta kopplingen till arbetslivet. Medan högskolor och universitet ställer andra krav på behörighet, är mer teoretiskt lagda och i viss utsträckning syftar mer till vidare forskning, så strävar yrkeshögskolan efter att leda dig som studerar direkt ut i arbetslivet där du vill vara.

Och det gör vi bra – 9 av 10 får jobb snabbt!

Några av anledningarna till att du har större chans att få jobb direkt efter en utbildning på YH Akademin är dessa:

Vi utbildar dig till jobben som faktiskt finns

YH-utbildningar erbjuds endast inom branscher där det finns ett verkligt och uttalat behov av utbildad arbetskraft på marknaden.

Det innebär att dina framtidsutsikter efter att du tagit examen är väldigt goda, och är en av nycklarna till att så många får jobb efter att ha studerat på YrkesAkademins yrkeshögskola. Det tål att sägas igen: 9 av 10 har ett jobb snabbt efter examen – och hela 93% inom ett år efter utbildning.

Vi för dig närmare arbetsplatsen redan under utbildningen

Vi vet av erfarenhet att närheten till arbetsmarknaden är viktig och ett tidigt steg i att knyta kontakt med den är vår schemalagda praktik, eller Lärande i arbete (LIA).

Därför erbjuder Yrkeshögskolan en unik kombination av teori och praktik som är populär hos både studerande och arbetsgivare. Med hjälp av LIA kommer du som studerar snabbt ut i verkligheten och får testa din kompetens i skarpt läge hos en arbetsgivare.

LIA utgör en fjärdedel av varje YH-utbildning och är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för utbildningsformen.

Vi håller ledarna från din framtidsbransch nära 

I varje utbildning hos oss finns en ledningsgrupp som består av företag från branschen som är med och bestämmer innehållet i utbildningen. Det gör att utbildningen håller en väldigt nära relation till hur det är när du väl kommer ut på en arbetsplats – det är trots allt företagen i branschen som varit med och tagit fram den. Ledningsgruppen är med och följer utbildningen, dess resultat och brukar även vara till hjälp med att hitta arbetsplatser att utföra din LIA på.

Utbildningens längd

De flesta YH-utbildningarna är mellan ett och två år långa. Utbildningarnas längd anges i yrkeshögskolepoäng, där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 200 poäng är ett års heltidsstudier, medan 400 poäng är två år. 100 YH-poäng motsvarar 30 högskolepoäng.