Hoppa till innehåll
kvinna i byggbranschen tittar in i kameran. Hon har på sig vit hjälm och reflexjacka.

Vad är reell kompetens?

Saknar du formella betyg men har värdefull arbetslivserfarenhet eller andra relevanta kunskaper? Genom reell kompetens kan du visa att du har den kunskap som behövs för att bli behörig till utbildningar. Läs vidare för att förstå vad reell kompetens är, hur du ansöker och vilka typer av erfarenheter som kan räknas.

Förstå reell kompetens

Reell kompetens är en metod för att visa att du har den kunskap och erfarenhet som krävs för en utbildning, även om du saknar formella betyg. Det innebär att dina kunskaper och färdigheter som du har skaffat dig utanför det formella utbildningssystemet erkänns och värderas. Detta kan inkludera erfarenheter från yrkeslivet, ideellt arbete, föreningsliv, studier utomlands eller annan relevant verksamhet. Målet är att din samlade kompetens ska motsvara de formella krav som ställs på utbildningen.

Reell kompetens täcker både grundläggande och särskild behörighet, vilket betyder att du kan använda din livserfarenhet och arbetslivserfarenhet för att kvalificera dig för en utbildning utan att ha traditionella betyg.

När kan du ansöka om reell kompetens?

Om du saknar fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som krävs för en utbildning, kan du ansöka om att bli bedömd utifrån din reella kompetens. Detta innebär att din samlade erfarenhet och kunskap, både från och utanför det formella utbildningssystemet, kan räknas som behörighet.

Olika situationer när du kan använda reell kompetens

  • Bygg och anläggning: Saknar du betyg i ”Bygg och anläggning 1” men har arbetat inom byggbranschen, kan du ansöka om bedömning av din reella kompetens.

  • Engelska: Har du inte godkänt i ”Engelska 5” men har arbetat i ett engelsktalande land eller studerat på engelska, kan detta också bedömas.

Exempel på reell kompetens

  • Arbetslivserfarenhet: Har du arbetat inom ett relevant område kan detta motsvara formella studier.

  • Studier och kurser: Kurser utanför det traditionella skolsystemet kan också ge dig relevant kompetens.

  • Föreningsliv och ideellt arbete: Erfarenheter från föreningar och volontärarbete räknas också.

  • Utlandserfarenhet: Tid spenderad utomlands, till exempel som au-pair, kan också bidra.

  • Egenföretagande: Har du drivit eget företag kan de kunskaper och färdigheter du utvecklat där vara mycket värdefulla.

  • Projektarbete: Har du genomfört stora projekt, till exempel inom konst, teknik eller samhällsarbete, kan dessa erfarenheter också bedömas.

Så här ansöker du

När du ansöker till en utbildning hos YH Akademin kan du samtidigt ansöka om bedömning av din reella kompetens. Bifoga relevanta dokument som styrker din erfarenhet och kunskap. Det kan vara intyg från arbetsgivare, kursintyg eller andra bevis på dina meriter.

Vanliga frågor om reell kompetens

Kan jag få både grundläggande och särskild behörighet genom reell kompetens?

Ja, en bedömning av reell kompetens kan ge dig både grundläggande och särskild behörighet för en utbildning.

Vem bedömer min reella kompetens?

Den högskola eller utbildningsanordnare du ansöker till kommer att bedöma din reella kompetens baserat på de dokument och beskrivningar du skickar in.

Vad händer om min ansökan inte godkänns?

Om din ansökan om reell kompetens inte godkänns, kan du behöva komplettera med formella studier eller ytterligare dokumentation som visar att du uppfyller behörighetskraven. Det är viktigt att noggrant följa anvisningarna och ge så mycket relevant information som möjligt i din ansökan.

Hur lång tid tar det att få min reella kompetens bedömd?

Tiden det tar att få en bedömning kan variera beroende på hur komplett din ansökan är. Du är varmt välkommen att kontakta YH Akademins antagningsteam för mer information om processen