Hoppa till innehåll

Rekordstort söktryck på distansutbildningar hos YH Akademin

Under hösten 2023 har YH Akademin nått ett nytt rekord av antal studerande! 3 300 personer studerar en YH-utbildning på distans, vilket är en ökning från föregående år. — Det är ett tydligt tecken på att YH-utbildning är rätt väg framåt, säger affärsområdeschef Josefin Born Nilsson.

YH Akademin erbjuder program och korta kurser på distans för den som vill ta nästa steg i sin karriär eller vidareutvecklas i sin befintliga yrkesroll.

– Under hösten har vi haft många fler sökande än tidigare. Vi ser helt klart att det är fler som är intresserade av våra utbildningar vilket är otroligt positivt, säger Josefin

Vid samma tidpunkt 2022 var antalet studerande hos YH Akademin cirka 2 500, en ökning med nära 1 000 personer.

Politikens satsningar på yrkeshögskolan var en viktig framgångsfaktor

Under hösten har YH Akademins kursutbud ökat med anledning av regeringens extra satsningar på yrkeshögskolan som gjordes under sommaren. Satsningarna syftar bland annat till att bidra till kompetensförsörjning, för en grön omställning.

– Våra utbildningar finns inom en mängd branscher och samtliga baseras på näringslivets lokala, regionala och nationella behov. Kunskapen som de studerande får med sig är mycket eftertraktad hos företagen i respektive bransch, menar Patrik Bredberg, utbildningschef på YH Akademin.

Alla tilldelade kurser fylldes – var utmanande

– Vi lyckades att fylla de flesta YH-kurser vi tilldelades och det var mycket uppskattat att regeringen i vårändringsbudgeten gav utrymme för många extra platser. Vi ser gärna än fler platser för kurser framöver, och en ökad flexibilitet i hur och när vi kan starta upp utbildningar framåt, menar Josefin.

Kurserna är nu i full gång och företag får med denna tillgång möjlighet att kompetensutveckla sina medarbetare.

– Att vi nu kunnat genomföra dessa extra insatser har möjliggjort för företagens kompetensutveckling, och det är vi stolta över att bidra till, säger Patrik.