Hoppa till innehåll

YH Akademins studerande utmanades i innovationstävling

Blivande Affärsutvecklarna inom besöksnäringen hos YH Akademin fick i uppdrag att tydliggöra den osynliga landsgränsen mellan städerna Haparanda och Torneå. Innovationstävlingen anordnades på uppdrag av städerna Haparanda och Torneå, genom Interreg-projektet Two Countries One Destination.

En del av projektet är att samarbeta med studerande i en aktuell fråga, vilket vi ansåg är att utveckla en produkt och upplevelse av vår gränslösa gräns med koppling till Victoriatorget, som ligger mitt på gränsen i centrala Haparanda och Torneå, säger Jenna Laitinen, projektledare på Haparanda stad

Bad blivande affärsutvecklare inom besöksnäringen om hjälp

Idag symboliseras landsgränsen på det välbesökta Victoriatorget av ett hjärta. När två personer sitter i hjärtat är den ena personen i Sverige – och den andra är i Finland. Återkommande feedback från researrangörer och besökare är att landsgränsen behöver tydliggöras.

Vi ville få utifrån- och in- perspektivet på upplevelsen av gränsen och ansåg att klassen för Affärsutvecklare inom besöksnäring Kalix/Kiruna på YH Akademin var en intressant grupp att samarbeta med för uppdraget, säger Jenna Laitinen.

YH-utbildning med riktiga case

Innovationstävlingen skedde inom kursen Affärsutveckling (20 yhp). Att ta sig an riktigt case med koppling till arbetslivet är enligt utbildningsledaren Frida Lundqvist ett viktigt inslag i en YH-utbildning. 

En YH-utbildning ska ha nära koppling till arbetslivets behov, arbetsuppgifter och förväntningar. Det är därför oerhört viktigt att vi får riktiga case från näringen som kan kopplar på kurserna i utbildningen, säger Frida. 

Så gick resan från skissblock till färdigt bidrag

Efter att ha mottagit uppdraget började de fyra tävlingsgrupperna direkt att skissa på idéer och koncept. Kriterierna för uppdraget var att idén skulle innehålla ny teknik, vara lokalt förankrad, ha ett tydligt hållbarhetstänk samt dessutom vara affärsmässig på sikt. En av grupperna bestod av de studerande Emelie Johansson, Ellen Josander, Vanja Sjöblom och Emelie Eriksson.

Vi var väldigt tävlingssugna och peppade varandra direkt från start! Det uppkom många idéer på olika koncept och produkter innan vi till slut landade i vår slutprodukt. Vi pratade om väldigt stora och dyra saker först, men vi försökte också ha med oss perspektivet att det ska vara genomförbart inom en snar framtid och med rimliga medel, berättar Emelie Johansson.

Pitcharna livesändes – ”vi satt in i det sista med slutdetaljer”

Innovationstävlingen avslutades under en fysisk träff med klassen, med presentationer på camp Frevisören i Kalix. På plats i publiken fanns representanter från utbildningens ledningsgrupp, utbildaren Magnus Jonason och de nyantagna studerande till 2022-klassen av Affärsutvecklare inom besöksnäringen var på plats för att lyssna och inspireras.  

Vi satt in i det sista för att fixa slutdetaljer, pitchade för varandra och gjorde förbättringar. Att få presentera vår idé var väldigt kul, säger Emelie Johansson.

Bland idéerna som presenterades fanns allt från appar till konstinstallationer.  

Alla idéer uppfyllde kritirierna i caset men tog även in affärsmässigheten hur förslagen kan utvecklas till säljbara upplevelser för den lokala och internationella målgruppen, säger Frida.

Och vinnaren blev…

Till slut var det Emelie Johanssons grupp som tog hem segern i Innovationstävlingen, detta med ett konstverk som fokuserar på att lyfta allt det färgstarka med destinationen och den unika kulturskatt som ryms inom gränserna.

Stort grattis! Kan ni berätta mer om er idé?

Tack så mycket! Vår idé är ett konstverk omgivet av ett skal av plexiglas eller annat hållbart material som under vintertid ska stå ute på isen på gränsen mellan Haparanda och Torneå. Konstverket tas fram av lokala konstnärer där motivet har en koppling till de båda städernas kultur och gemenskap. Ett färgstarkt konstverk hjälper till att tydliggöra den gränslösa gränsen och det blir något vackert att ta kort på, vilket många besökare efterfrågar. QR-koden som läggs till på konstverket kommer att komplettera med fakta och information om destinationen och kulturen, säger Emelie.

Vad gör en Affärsutvecklare inom besöksnäringen?

Som affärsutvecklare inom besöksnäringen arbetar du med att driva och utveckla ett företag eller organisation framåt. Du arbetar ofta nära ledningen och tar fram underlag genom att analysera nuläge och göra omvärldsanalyser för att kunna föreslå en bra väg framåt för företaget. 

Genom att utbilda dig till affärsutvecklare inom besöksnäring får du kompetens att utveckla och paketera tjänster inom turist- och besöksnäringen. Utbildningen ger dig verktyg att kunna analysera marknadstrender och att projektleda konceptutveckling och digitalt förändringsarbete.