Hoppa till innehåll

100 nya platser inom YH-flex till YrkesAkademin Yrkeshögskola 

 

YrkesAkademin Yrkeshögskola har av Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljats ytterligare 100 nya studerandeplatser inom pilotverksamheten YH-Flex. Syftet är att inom yrkeshögskolan förbättra möjligheterna, genom validering av tidigare arbetslivserfarenhet och tidigare studier, förkorta och effektivisera vägen till examen. 

 

Vi har redan sedan tidigare 50 YH-flexplatser beviljade inom den tvååriga YH-utbildningen Behandlingspedagog, men tillför nu ytterligare 40 platser på den utbildningen. Totalt blev vi beviljade 100 platser på nedanstående YH-utbildningar

 

 

  • Modellen är mycket resurskrävande då varje individ får en individuell studieplan efter sina förkunskaper. Men vi lär oss när vi gör och tror att just denna modell, att ta tillvara kompetens och förkorta utbildningstiden kommer att efterfrågas allt mer. Så nu testar vi vidare med fler utbildningar, säger Josefin Born Nilsson, affärsområdeschef på YrkesAkademins Yrkeshögskola.

 

Dessa platser är avsedda för sökande som vill genomföra ovanstående utbildningar inom ramen för ordinarie verksamhet, men som redan har vissa kompetenser och kunskaper som den sökande kan få tillgodoräkna sig och validera bort. Det kan gälla vissa kurser, exempelvis LIA-praktik (lärande i arbete) med flera som den sökande redan kan anse sig ha tillräckliga kunskaper och kompetenser i. De individuella studieplaner som upprättas för dessa 100 platser kommer att bli individuellt anpassade och kan genomföras på distans och/eller med andra flexibla lösningar. 

 

 

Ansökan är redan öppen för Behandlingspedagogerna och Specialistundersköterskorna, för de andra kommer ansökan att öppna under våren 2022.

 

 

www.ya.se/yrkeshogskola