Hoppa till innehåll
Studenter studerar till Systemutvecklare .NET YH-flex

Vad är yrkeshögskola?

En yrkeshögskola är en fantastisk utbildningsmöjlighet för dig som vill ha en praktisk och relevant utbildning som direkt förbereder dig för arbetslivet. Här berättar vi mer om vad yrkeshögskola innebär.

En yrkeshögskoleutbildning svarar mot arbetslivets behov av yrkeskompetens och drivs i nära samverkan med företag och arbetsgivare. Det innebär att du som studerande kan vara säker på att utbildningen och yrkesrollen du väljer är eftertraktad på arbetsmarknaden och ger dig stora möjligheter till anställning efter examen. Utbildningar inom yrkeshögskolan är alltid eftergymnasiala och oftast mellan ett till tre år långa. 

Yrkeshögskola samarbetar aktivt med arbetslivet

En YH-utbildning genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Arbetsgivarna är aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Som studerande möter du dem på föreläsningar, i projekt och under din LIA-praktik. Innehållet i utbildningarna utvecklas i takt med att arbetslivets krav förändras.

I varje utbildning på YH Akademin finns en ledningsgrupp som (bland annat) består av företag från branschen som är med och bestämmer innehållet i utbildningen. Det gör att utbildningen håller en väldigt nära relation till hur det är när du väl kommer ut på en arbetsplats – det är trots allt företagen i branschen som varit med och tagit fram den.

Yrkeshögskola för dig närmare arbetslivet genom LIA-praktik

Yrkeshögskola erbjuder en unik kombination av teori och praktik som är populär hos både studerande och arbetsgivare, som kallas för LIA (Lärande i praktik). Med hjälp av LIA kommer du som studerar snabbt ut i verkligheten och får testa din kompetens i skarpt läge hos en arbetsgivare. LIA utgör en fjärdedel av varje YH-utbildning och är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för utbildningsformen.

YH-utbildningar leder till en tydlig yrkesroll

Personer som examineras ska dock kunna verka inom flera olika företag och kanske även inom olika branscher. Det innebär att en yrkeshögskoleutbildning inte kan utformas till nytta för endast ett specifikt företag. I Myndigheten för yrkeshögskolans regelverk ingår att även bevilja en yrkeshögskoleutbildning inom ett smalt yrkesområde, om det är av intresse för individen och samhället.

Kostnadsfritt och ger rätt till CSN

Utbildningar inom yrkeshögskolan ger rätt till studiemedel från CSN, och de allra flesta YH-utbildningar är helt avgiftsfria.

Yrkeshögskola erbjuder även korta kurser och kurspaket

Numera finns även kortare yrkeshögskoleutbildningar i form av kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan, som passar bra för redan yrkesverksamma som behöver förnya sin kompetens för att behålla sitt arbete, men även för att gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet.