Hoppa till innehåll

Två nya utbildningar beviljade inom pilotprojektet Nationell Yrkesutbildning

YH Akademin beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) två nya utbildningar med start i höst inom pilotprojektet Nationell Yrkesutbildning (NY).

YH Akademin har av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljats två nya utbildningsprogram, Underhållsmekaniker inom industrin (Örnsköldsvik) och Betongarbetare inom bygg och anläggning (Stockholm), inom ramen för det nya pilotprojektet Nationell Yrkesutbildning (NY). Dessa utbildningar kommer att starta under hösten 2024 och utgör ett viktigt steg i att möta behoven på arbetsmarknaden.

Nationell Yrkesutbildning (NY) är en satsning för vuxenutbildning som tar sin utgångspunkt i yrkeshögskolans beprövade och framgångsrika modell. Initiativet är en del av regeringens uppdrag till MYH att utveckla yrkesutbildningar på gymnasial nivå för vuxna, med fokus på att skräddarsy utbildningar efter behoven på arbetsmarknaden.

MYH har beviljat totalt 38 utbildningar av 86 ansökningar för att bedriva utbildning inom det nya ramverket. Två av dessa hamnar hos YH Akademin.

Nästan hälften av företagen efterfrågar kompetens som motsvarar gymnasieskolans yrkesprogram eller komvux yrkesutbildningar, och därför ser vi det som en självklarhet att vara med i piloten och genom det erbjuda näringslivet den kompetens de behöver, säger Josefin Born Nilsson, affärsområdeschef på YH Akademin.

Behovet av gymnasial yrkeskompetens är stort och ökande i Sverige, vilket bekräftas av en nyligen genomförd rekryteringsenkät från Svenskt Näringsliv. Du kan läsa om undersökningen på Svensk Närinsglivs hemsida, 

https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/utbildning/kompetens-var-god-droj-rekryteringsenkaten-2023-2024_1207191.html

Läs mer om vad ”Nationell Yrkesutbildning” innebär på Myndigheten för Yrkeshögskolas hemsida,

Utbildningarna kommer att publiceras på yh.se inom kort.