Hoppa till innehåll
Kvinna på YH Akademin pluggar till specialistundersköterska inom neuropsykiatrikompetens.

Bli specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens på 1 år

Du som är undersköterska kan nu lyfta din karriär till en spännande yrkesroll genom en kort utbildning för specialistkompetens att hjälpa personer med neuropsykiatriska utmaningar.

Med en ettårig utbildning på YrkesAkademins yrkeshögskola får du kunskaper för att bättre hjälpa människor och samtidigt få nya roliga utmaningar.

  • Du kommer vara mycket eftertraktad på arbetsmarknaden eftersom det finns ett stort behov för den här typen av kompetens, säger Lars Bengtsson som är enhetschef i Växjö Kommun.

 

 

Jobbar du som undersköterska i dag och känner dig redo för nya utmaningar? Tycker du att det verkar spännande att hjälpa människor med neuropsykiatriska diagnoser? Vill du ta karriären vidare men är inte sugen på att plugga i många år?

Då finns en ettårig CSN-berättigad distansutbildning på YrkesAkadmins yrkeshögskola som kan bli ett roligt och givande lyft i ditt yrkesliv och en viktig insats för många som behöver din expertis.

 

Vi pratade med Lars Bengtsson som jobbat i branschen i många år, både som pedagog och enhetschef för gruppboenden för omsorgstagare med neuropsykiatriska funktionsvariationer i Växjö kommun.

Här berättar han både om hur en arbetsdag kan se ut, varför yrkesrollen är så viktig och om hur det stora behovet på arbetsmarknaden gör dig ännu mer attraktiv efter examen.

 

 

 

”Jag blev eld och lågor när jag hörde om den här ettåriga yrkeshögskoleutbildningen”

 

Varför är den här utbildningen ett bra karriärsteg?

 

  • Sedan jag började jobba i branschen 1989 så har omsorgen för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ändrats mycket men som enhetschef har jag länge konstaterat ett behov för en ökad och mer hållbar specialkompetens för den personal som jobbar i verksamheten. Därför blev jag såklart eld och lågor när jag träffade på en undersköterska som berättade att hon gått den här ettåriga yrkeshögskoleutbildningen på YrkesAkademin. Vi utbildar vår personal kontinuerligt i neuropsykatri, men det har varit i kortare kurser och inte i den omfattningen som en ettårig yrkeshögskoleutbildning ger i kompetenshöjning för, säger Lars Bengtsson.

 

 

 

Läs mer om utbildningen och sök nu!

 

 

KLICKA HÄR

 

 

 

Vad går den här specialistrollen egentligen ut på, hur kan en arbetsdag se ut?

 

 

  • Den här rollen innebär ett större ansvar men är också både givande och utvecklande. Den största delen av människor vi hjälper har någon form av autismspektrumstörning men det kan också röra sig om personer med ADHD/ADD eller olika former av perceptionsstörningar till exempel. Men ingen människa är ju den andra lik och därför är det viktigt att kunna ha bra grund och verktyg för att stötta och hjälpa alla. Det får du specialistkompetens för på den här utbildningen.

 

 

 

”Här jobbar du med saker som är personanpassade för den enskilda individens neuropsykiatriska utmaningar”

 

 

 

Kan du ge något exempel?

 

 

 

  • Här jobbar du med saker som är personanpassade för just det behov som passar den enskilda individens neuropsykiatriska utmaningar. Det kan handla om att du har en mapp med dig med material eller nedtecknade samtalspunkter och rutiner som har arbetats fram ihop med omsorgstagaren. Med kompetensen som den här utbildningen ger så är du bättre rustad att hjälpa andra att hjälpa sig själva på ett sätt som ska vara hållbart i längden och ge ett bättre liv.

 

 

Varför växer behovet för specialistundersköterskor med neuropsykiatrisk kompetens?

 

 

  • Det är att det är så mycket mer än vård och omsorg i detta yrke. Många gånger kanske man som undersköterska kommer till jobbet och gör ett jättebra jobb för dagen men sedan handlar det ju om att ta det vidare genom samarbete, känsla och kompetens plus att dokumentera utvecklingen på rätt sätt så att man får kontinuitet.

 

 

 

 

 

Läs mer om utbildningen och sök nu!

 

 

KLICKA HÄR

 

 

 

Hur menar du då?

 

 

  • Om vi till exempel jobbar ihop med en individ som har en autismspektrumstörning. Över tid, genom kunskap och erfarenhet tillsammans med omsorgstagaren kanske vi har hittat rutiner och ett sätt som fungerar bra för att den personen ska känna sig trygg, få en fungerande vardag och rutiner som underlättar. Då är det ju viktigt att det skapas en dokumentation eller ett underlag som gör att även nya personer kan komma in och fortsätta detta arbete när andra slutar. Så vi inte måste starta från noll igen. Detta är ju otroligt viktigt, främst för omsorgstagaren men också för personalen.

 

”Du behöver inte hålla på i fyra år utan här är det mer ’pang på röbetan’”

 

 

 

Varför är yrkeshögskola en bra utbildningsform för den här typen av kompetens?

 

 

  • Just för att det är en tydlig och koncentrerad yrkesutbildning men med en klar specialistkompetens. Du behöver inte hålla på i fyra år utan här är det mer ”pang på röbetan” och så är det nära knutet till branschen, bland annat genom att du gör LIA där du får komma ut och prova på yrket redan under utbildning. Detta tillsammans med att det finns ett stort behov för denna roll gör ju att i princip alla får jobb direkt efter examen och dessutom kan höja sin konkurrenskraft i yrkeslivet. 

 

 

Vad ska man vara för typ av människa för att trivas i den här yrkesrollen?

 

 

  • Du bör ha ett genuint intresse av att utveckla människor. Du behöver ha ett visst tålamod med att resultat ibland låter vänta på sig, men håller man i så kommer resultaten till slut. Ibland får du testa 99 grejer innan den hundrade blir lösningen som gör att det lossnar för den du hjälper. Människorna du möter i omsorgen kommer ju inte med någon manual så där får man vara lyhörd och uppmärksam – men tillsammans med de kunskaper du får på en sådan här utbildning så är ju den spännande delen att lista ut vägen framåt ihop med den du hjälper. Sedan hjälper det såklart om du är hela nyfiken på nya insikter och lärdomar. Det här är ju i grunden ett otroligt spännande och roligt jobb med många intressanta människomöten, säger Lars Bengtsson.

 

 

Så här kan du också bli specialistundersköterska med neuropsykiatrisk kompetens.

Läs mer om utbildningen och sök nu!

 

 

KLICKA HÄR