Hoppa till innehåll
YH Akademin student deltar i distansutbildningar hemifrån med laptop och anteckningsblock.

120 nya platser inom YH-flex till YH Akademin

YH Akademin har av Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljats ytterligare 120 nya studerandeplatser inom verksamheten YH-Flex. Syftet är att inom yrkeshögskolan förbättra möjligheterna, genom validering av tidigare arbetslivserfarenhet och tidigare studier, förkorta och effektivisera vägen till examen.

– Modellen är för oss som anordnare mycket resurskrävande då varje individ får en individuell studieplan efter sina förkunskaper. Men vi lär oss när vi gör och vi tror att just denna modell, att ta tillvara människors tidigare kompetens och förkorta utbildningstiden kommer att efterfrågas allt mer. Det är en snabbare väg för arbetslivet att få medarbetare med rätt kompetens, men framför allt ger det de studerande en snabbare väg ut i arbetslivet. Vi tror att det är så framtiden kommer att se ut och vi är beredda att arbeta lite extra för att bemöta både de studerandes och arbetslivets behov, säger Josefin Born Nilsson, affärsområdeschef på YH Akademin.

I de beviljade 120 platserna har vi breddat platserna inom flera olika branscher, men fortsätter även att utvecklas inom de branscher vi redan varit sedan tidigare.

På nedanstående YH-utbildningar har vi beviljats platser:

För dig som redan har vissa kompetenser

Dessa platser är till för dem som vill studera på ovanstående utbildningar inom ordinarie verksamhet, men som redan har vissa kompetenser och kunskaper. De kan därmed få tillgodoräkna sig och validera bort vissa kurser, LIA-praktik (lärande i arbete) med flera som den sökande redan kan anse sig ha tillräckliga kunskaper och kompetenser i. De individuella studieplaner som upprättas för dessa 120 platser kommer att bli individuellt anpassade och kan genomföras på distans och/eller med andra flexibla lösningar.