Hoppa till innehåll
YH Akademin student studerar på distans i vardagsrummet med laptop och kopp.

Så fungerar YH-poäng

YH-poäng, eller yrkeshögskolepoäng, är en mätskala som baseras på din utbildningslängd. Ju längre din utbildning fortlöper, desto fler YH-poäng är kursen eller programmet värt. Detta poängsystem baseras dock på heltidsstudier. Om du exempelvis läser ett program på halvfart, påverkas YH-poängen därefter.

Vad är YH-poäng?

Om du funderar på att läsa en utbildning på yrkeshögskolan har du säkert stött på information om YH-poäng. Men vad är det egentligen? YH-poäng är en mätskala som baseras på hur lång din utbildning är. Det är alltså inte utbildningens svårighetsgrad eller komplexitet som avgör hur många YH-poäng en kurs eller ett program är värderat som. Poängens värde är alltså det samma oavsett vilken inriktning du väljer.

Yrkeshögskolepoäng – hur beräknas det?

En veckas heltidsstudier på yrkeshögskola värderas till 5 yh-poäng. Om du skulle läsa en utbildning i 6 månader, skulle poängen sammanlagt vara värda 100 poäng. En studietid på ett helt år skulle alltså innebära 200 poäng. Denna poängföljd påverkas givetvis om utbildningen inte är förlagd på heltid. Det är relevant att förtydliga att det inte är tiden i sig som avgör utbildningen poäng-värde, utan snarare tiden i relation med studietakten.

Hur många YH-poäng en utbildning är värt beslutas alltså utifrån utbildningens längd. De flesta heltidsprogrammen på yrkeshögskolan varar mellan 1-2 år. För att överhuvudtaget kunna ta examen från Yrkeshögskolan, behöver utbildningen bestå av heltidsstudier i minst ett år och därmed utgöra 200 YH-poäng. Är utbildningen kortare än så, tilldelas du istället ett utbildningsbevis.

YH-poäng per termin, år och vecka

Termin År Veckor YH-poäng
1 0,5 20 100
2 1 40 200
3 1,5 60 300
4 2 80 400
5 2,5 100 500

Yh-poäng förklarade

Att tillgodoräkna YH-poäng till högskolestudier

Det råder ofta förvirring kring huruvida det går att tillgodoräkna sina YH-poäng vid framtida högskolestudier. Detta är inte så konstigt, då det är helt upp till lärosätet själva att ta beslut kring om dina YH-poäng får tillgodoräknas i högskoleutbildningen eller inte. Därför kan det vara bra att kontakta den högskola du planerar att studera på för att kontrollera förutsättningarna.

Om situationen däremot är omvänd, alltså att du har studerat på traditionell högskola eller universitet och planerar att i framtiden läsa en YH-utbildning, kommer du i betydligt högre grad kunna tillgodoräkna dina HP. Det du gör i detta fall är att ansöka till utbildningen med reell kompetens som leder till att du kan tillgodoräkna dina kunskaper i de allra flesta fallen.

Omvandla YH-poäng till HP

Med tanke på att traditionell högskola och yrkeshögskola är två helt separata utbildningsformer, är en korrekt översättning av poängen inte helt möjlig och inte heller särskilt givande.

Vill man trots detta jämföra poängen för att få ett slags övergripande perspektiv, går det att se över utbildningens poäng i relation med tid. Ett års studier på Yrkeshögskola motsvarar 200 YH-poäng, medan ett års studier på högskola eller universitet motsvarar 60 högskolepoäng. Vad en sådan jämförelse däremot skulle göra för nytta är att betrakta som relativt liten. Det är alltså inte YH-poängen i sig som gör att du eventuellt kan tillgodoräkna kompetens om du söker till högskola. Detta bedöms istället utifrån kursinnehållet och därmed kunskap.

En ytterligare viktig del att känna till om du planerar att söka till högskola efter avslutad yrkeshögskoleutbildning är att YH-poäng inte fungerar som underlag vid högskoleansökan. Det är fortfarande dina gymnasiebetyg eller poäng från högskoleprovet som räknas som ditt giltiga underlag.

Vi hoppas att denna text har gett dig klarhet i hur YH-poäng fungerar och vad som kan vara bra att känna till om du planerar att söka till yrkeshögskolan.