Hoppa till innehåll
Student på YH Akademin studerar på distans via dator i lugnt hemmakontor.

Bidrag och studielån

Alla våra utbildningar är kostnadsfria. Som studerande på YH Akademin kan du ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN, vilket inkluderar både bidrag och lån. Du väljer själv om du enbart vill söka bidraget eller också studielån.

Hur ansöker jag om studiemedel?

Du ansöker om studie­medel hos CSN. Använd gärna bank-id så kan du skicka in din ansökan direkt via webben. Tänk på att ansöka i god tid. Du kan ansöka om studiemedel så fort du har valt en utbildning, du behöver alltså inte ha blivit antagen.

Hur hittar jag vilken studieperiod och antalet YH-poäng jag ska läsa?

I din ansökan behöver du ange vilken studieperiod du ska läsa (när utbildningen börjar och slutar), och hur många YH-poäng utbildningen ger. Denna information hittar du på din utbildnings webbsida. Kontakta gärna din utbildningsledare om du är osäker vad som gäller.

När kan jag ansöka om CSN?

Du kan ansöka om studiemedel när du har fått plats på en utbildning, men du kommer inte att få någon utbetalning förrän du lämnat studieförsäkran samt att vi har rapporterat att du påbörjat dina studier. CSN rapporteringen görs första dagen på studieperioden.

Vad menas med studieförsäkran?

När du har fått ditt beslut från CSN måste du lämna en studie­försäkran för att du ska få dina utbetalningar. Med din studie­försäkran intygar du att du studerar så som det står i beslutet. Du kan lämna studieförsäkran tidigast en vecka innan du börjar studera på yrkeshögskola.

Hur många poäng är det per studieperiod?

En veckas heltidsstudier på yrkeshögskola värderas till 5 yh-poäng. Om du skulle läsa en utbildning i 6 månader, skulle poängen sammanlagt vara värda 100 poäng. En studietid på ett helt år skulle alltså innebära 200 poäng.

Finns det några villkor för att få söka studiemedel?

CSN har ett antal villkor som ska vara uppfyllda för att du ska få rätt till studiemedel under din studieperiod. Du behöver bland annat:

  • Vara registrerad på dina kurser
  • Studera minst 50 % i 3 veckor
  • Om du har studerat tidigare behöver du ha klarat av studierna
  • Vara under 61 år

Läs mer om krav och villkor för att få studiemedel här.

Betala tillbaka studielån

Om du tar lån under din studietid så kommer du att få en betalnings­plan när det är dags att börja betala tillbaka. Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du hade studie­medel. Åter­betalningen startar alltid efter ett årsskifte.

Vad innebär medkostnadslån för resor?

Om du har extra kostnader i samband med studierna kan du ta merkostnadslån. Det kan till exempel vara kostnader du behöver lägga ut vid pendlingsresor och övernattningar (exempelvis platsträffar). Läs mer om merkostnadslån här.

Titta på denna steg-för-steg guide för hur du ansöker om bidrag och studielån från CSN: