Hoppa till innehåll
Man studerar på distans.

Gör gott och gör skillnad med en kurs i CSR

Funderar du på hur ert företag kan arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor, bidra till Agenda 2030, och samtidigt skapa lönsamhet? Gör som Daniel Forsgren, VD på Riverpoint AB, och läs YH-kursen ”CSR som affärsdrivande verktyg”.  

CSR står för “Corporate Social Responsibility” och syftar på företagens samhällsansvar. Idén med CSR är att företag ska ta ansvar över hur deras affärer påverkar samhället ur flera perspektiv – både hållbart, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Agenda 2030 sätter idag ramen för vilka frågor som inkluderas inom CSR.  

Många svenska företag har kommit långt 

Många svenska företag har kommit långt med sitt CSR-arbete, och allt fler upptäcker de affärsmässiga fördelarna med att ta ett aktivt socialt ansvar. CSR-arbete kan öka konkurrenskraft, såväl som lönsamhet. Dock är det långt ifrån alla företag som hakat på tåget. Om du som chef eller företagsledare tvekar på om CSR-arbete är något för er, ställ dig dessa frågeställningar:  

  • Är det viktigt för era kunder och anställda?  
  • Vill företaget ha en konkurrensfördel? 
  • Vill ni vara med och bidra till Agenda 2030?  

Svaret blir med stor sannolikhet ja.

Därför läser Daniel en kort kurs på distans om CSR 

YH Akademin erbjuder därför en 12-veckors kostnadsfri kurs, som vänder sig till företag som vill skapa en konkret handlingsplan där miljö-och hållbarhetsarbetet integreras i affärsprocesser och beslut.  

– Detta är en viktig kurs för er som vill göra gott och göra skillnad. Kursen hålls under kvällstid och på distans, och går därför utmärkt att kombinera med en heltidstjänst. Den riktar sig främst till dig som har en ledande roll inom en verksamhet, säger utbildningsledare Linda Carle´.

Daniel Forsgren, VD och ägare på IT-konsultbolaget Riverpoint har precis avslutat kursen. 

– Jag valde att gå denna kurs för att stärka min kompetens kring CSR och organisationens arbete med hållbarhet. Alla behöver ta ett större ansvar och jag vill vara med och dra mitt strå till stacken. Målet var att få en bred och stabil grund att stå, samt att få en bättre förståelse och nya infallsvinklar kring hur vår organisation, men även hur jag privat, kan arbeta med hållbarhetsfrågor, säger Daniel.